Skladiste 11800m2 STARA PAZOVA

20,000€

Opis nekretnine

Distributivni centar Beograd predstavlja moderan industrijski objekat koji se nalazi u najvećoj i najperspektivnijoj indusrijskoj zoni u blizini Beograda. Ovaj objekat svojom lokaciojom, arhitekturom kao i primenjenim standardima u izgradnji ispunjava sve uslove za uspešno poslovanje jednog modernog i efikasnog distributivnog centra.

Završetak izgradnje objekta planiran je za novembar 2021.

Objekat uz vrlo male izmene u projektu može biti izgrađen kao skladišni ili kao proizvodni.

Moguć zakup objekta po fazama 5000m² +2000m²+5000m² ali i prodaja zemljišta sa projektom i dozvolom.